Zvyšte IQ, agilitu a efektivitu vašeho podniku

Vybavíme vás technologiemi pro úspěšnou
digitální transformaci vaší společnosti.


Jsme MIBCON. Platinový partner SAP.

Objevte program RISE with SAP pro úspěšný přechod vaší společnosti na inteligentní podnik

Brzdí vás neefektivní firemní procesy? Limitují vás staré podnikové technologie? Pomůžeme vám využít program RISE with SAP pro řízenou transformaci vaší společnosti v moderní, agilní a inteligentní podnik 21. století.

Co je RISE with SAP

RISE with SAP je balíček řešení od společnosti SAP umožňující podnikům rychlejší technologickou a procesní transformaci.

Nabízí přístup k aplikacím, platformám, nástrojům a službám, které vaší společnosti pomohou:

 • Rychleji zpracovávat data

 • Využívat AI, strojové učení a automatizaci

 • Snadno zavádět inovace

 • Jednoduše vyvíjet vlastní podnikové aplikace

 • Čerpat z oborových procesních best practices

Zajímají vás podrobnosti a podmínky programu RISE with SAP? MIBCON a. s. jako platinový partner SAP je připraven vás se všemi detaily seznámit.

Hlavní výhody RISE with SAP

S balíčkem RISE with SAP získáte komplexní službu řízené transformace podniku. V rozsahu, který si sami určíte.

Díky této službě:  

 • Zjednodušíte a zrychlíte vaše podnikové operace

 • Začnete využívat výstupy z real-time dat

 • Pokročíte s digitalizací vašich procesů

 • Snížíte provozní náklady na IT

 • Zvýšíte agilitu a flexibilitu vašeho podniku

RISE with SAP otevírá podnikům dveře k celé řadě moderních cloudových řešení a služeb včetně využití ERP systému SAP S/4HANA Cloud.  Představuje tak komplexní řešení pro podporu podnikových inovací.

RISE with SAP vám ve srovnání s jinými nabídkami přináší řadu výhod:

1. Cenová výhodnost

Využití celého balíku zahrnutých produktů a služeb SAP (cloudové ERP, podnikové sítě, technologické platformy) v rámci jediného předplatného snižuje ve srovnání s náklady na licence a údržbu jednotlivých produktů a služeb celkové náklady na vlastnictví (TCO) až o 20 %.

2. Prémiová hodnota dostupných technologií

Tím, že balíček RISE with SAP zpřístupňuje podnikům množství inovativních technologií včetně ERP systému SAP S/4 HANA, který je vlajkovou lodí společnosti SAP, a platformy SAP Business Technology Platform, získávají vyšší obchodní hodnotu.

3. Škálovatelnost

RISE with SAP umožňuje podnikům průběžně měnit rozsah využívaných technologií, nástrojů a služeb. Tím jim dává možnost reagovat na aktuální potřeby a budovat inteligentní podnik s maximální flexibilitou.

4. Flexibilita pro podnikové sítě

RISE with SAP umožňuje podnikům volit si, s jakými dodavateli, partnery a hyperskalátory se chtějí v cloudu propojovat i jaké stavební bloky budou v síti využívat.

5. Jeden dodavatel, jedna smlouva

RISE with SAP představuje komplexní transformační službu zajišťovanou jediným dodavatelem na základě jedné jediné smlouvy. Tím se významně zjednodušuje proces zadávání zakázek, výběru dodavatelů a jejich řízení.

6. Rychlejší nasazení

Přechod na inteligentní podnik v rámci RISE with SAP předpokládá zkrácení doby implementace technologií o dva a více měsíců.

Inteligentní podnik ve 3 krocích

Transformace s RISE with SAP zahrnuje 3 etapy:

 1. Redesign podnikových procesů
 2. Technickou migraci
 3. Rozvoj inteligentního podniku

RISE with SAP umožňuje v každé z těchto etap přistoupit k procesu transformace tak, jak ve vaší společnosti potřebujete. A podle toho, v jaké fázi modernizace se právě nacházíte.

RISE with SAP vhodným řešením pro různé typy společností:

 • Pro společnosti, které potřebují nutně začít s modernizací svých procesů
 • Pro společnosti, které již mají první zkušenosti s řízením v cloudu a chtějí dále inovovat
 • Pro plně digitalizované podniky, které potřebují rychle škálovat

V Mibconu vám pomůžeme hned na začátku identifikovat, jaká cesta pro vás bude nejvhodnější a jak nejlépe rozložit jednotlivé transformační kroky v čase.

Podrobnosti

Předplatné RISE with SAP vám dává možnost využívat řešení, nástroje a služby v 6 vzájemně provázaných oblastech.

Cloudové ERP SAP S/4HANA

Moderní, rychle implementovatelné modulární cloudové ERP od SAP umožňuje podnikům zjednodušit a zefektivnit plánovací, účetní, kontrolní, výrobní a další procesy a tím dosahovat lepších obchodních výsledků.

SAP Business Technology Platform

SAP Business Technology Platform je cloudové řešení pro podnikové inovace nabízející téměř 100 služeb ve 4 hlavních oblastech:

 • správa databází a dat
 • vývoj a integrace aplikací
 • analytické nástroje
 • inteligentní technologie

SAP Business Process Intelligence

SAP Business Process Intelligence je end-to-end transformační sada řešení SAP Signavio. Tato řešení slouží k analýze aktuální struktury podniků a jejich procesů a následné modelaci idealizované virtuální podoby těchto procesů tak, aby bylo možné navrhnout optimální způsob transformace a začít ji uvádět v život.

SAP Business Network

SAP Business Network je unikátní inteligentní síť pro B2B spolupráci. Představuje komplexní cloudovou platformu, která vám umožní efektivně se propojovat s jinými společnostmi, uzavírat dodavatelsko-odběratelské a jiné transakce a vzájemně spolupracovat na základě sdílených procesů a informací.

SAP Infrastruktura

Obě varianty cloudového ERP lze v rámci RISE with SAP bezpečně hostovat u globálních poskytovatelů cloudové infrastruktury, tj. v datových centrech společností Amazon (AWS), Microsoft (Azure) a Google (GPC).

Nástroje a služby pro technickou migraci

Sada vestavěných nástrojů a služeb pro snadný přechod na nový systém zajišťuje analýzu, řízení životního cyklu, SAP Readiness Check, plánování obchodních scénářů a vlastní aplikace pro migraci kódu.

Časté dotazy

Jak nabídka RISE with SAP podporuje digitální transformaci?

RISE with SAP poskytuje sadu integrovaných řešení, nástrojů a služeb, které pomáhají organizacím zefektivnit a optimalizovat jejich obchodní procesy, zlepšovat zkušenosti zákazníků a podporovat inovace. Nabízí komplexní řešení pro plánování podnikových zdrojů, digitální řízení dodavatelského řetězce, řízení lidského kapitálu, řízení zákaznické zkušenosti a další.
RISE with SAP také poskytuje cloudovou infrastrukturu a hosting, zabezpečení a analytické funkce, které organizacím pomáhají efektivně spravovat a využívat jejich data. Navíc nabízí flexibilní cenový model, který podnikům umožňuje platit pouze za služby, které potřebují, a rozšiřovat nebo snižovat jejich rozsah podle toho, jak se mění jejich požadavky.

Jak se RISE with SAP liší od jiných nabídek od SAP?

Nabídka RISE with SAP je novinka, která se odlišuje v několika ohledech:

 1. Komplexnost řešení: RISE with SAP poskytuje komplexní řešení, které zahrnuje všechny cloudové služby, aplikace a nástroje SAP, jakož i komplexní implementaci a spravované služby.
 2. Transformace podnikání jako služba: Na rozdíl od jiných nabídek SAP, které vyžadují, aby se organizace samy staraly o implementaci a průběžnou údržbu svých řešení, RISE with SAP poskytuje komplexní služby v oblasti digitální transformace – nasazení a průběžnou podporu řešení zajišťuje sama společnost SAP.
 3. Flexibilní nacenění: RISE with SAP nabízí flexibilní cenové možnosti, které organizacím umožňují platit za služby, které potřebují, v době, kdy je potřebují, bez jakýchkoli počátečních kapitálových výdajů. Organizace tak mohou snáze rozšiřovat nebo snižovat objem služeb podle toho, jak se mění jejich obchodní potřeby.
 4. Integrace: Program RISE with SAP je koncipován tak, aby umožňoval integraci s dalšími řešeními SAP i s aplikacemi třetích stran a poskytoval tak bezproblémové komplexní řešení pro digitální transformaci.
 5. Přístup založený na cloudu: RISE with SAP stojí na architektuře cloud-first, která organizacím umožňuje využívat výhody cloud computingu, jako je škálovatelnost, flexibilita a nákladová efektivita.
Pro jaký typ společností je balíček RISE with SAP určen?

Balíček RISE with SAP je koncipován tak, aby na cestě k digitální transformaci podporoval společnosti bez ohledu na jejich velikost a odvětví, v němž působí. Ideálním kandidátem pro RISE with SAP je proto každá společnost, která chce transformovat své obchodní operace a urychlit digitalizaci svých procesů.

Přínosy RISE with SAP využijí zejména tyto typy společností:

Středně velké až velké podniky: Společnosti, které mají složité obchodní procesy a velké množství dat, mohou využít škálovatelnost a flexibilitu, kterou nabízí RISE with SAP.

Společnosti se zastaralou IT infrastrukturou: Podniky, které mají zastaralou IT infrastrukturu, mohou využít modernizačních možností řešení v rámci RISE with SAP. Ta jim pomohou zlepšit jejich IT prostředí a dosáhnout vyšší provozní efektivity.

Společnosti s globální působností: Organizace, které působí ve více regionech a potřebují zvládat různé obchodní procesy a regulační požadavky, mohou využít globálních možností řešení RISE with SAP.

Společnosti v regulovaných odvětvích: Společnosti v odvětvích, jako je zdravotnictví, finančnictví a státní správa, která podléhají přísným regulačním požadavkům, mohou mít prospěch z možností, jež přináší RISE with SAP, v oblasti dodržování předpisů a řízení rizik.

Společnosti, které chtějí začít využívat nové technologie: RISE with SAP umožňuje podnikům efektivně inovovat. Může proto oslovit podniky, které chtějí začít využívat technologie, jako je umělá inteligence, strojové učení nebo blockchain.

Obecně lze říci, že ideálním kandidátem pro řešení RISE with SAP je společnost, která chce projít digitální transformací a hledá komplexní řešení, které jí se splněním této mise pomůže.

Jak RISE with SAP pomáhá zlepšit podnikové operace a procesy?

RISE with SAP pomáhá podnikům v několika oblastech:

 1. Integrovaná řešení: RISE with SAP poskytuje integrovaná řešení, která podnikům umožňují zefektivnit obchodní procesy a snížit složitost odstraněním datových sil a integrací využívaných systémů.

 2. Inteligentní automatizace: RISE with SAP přináší řešení, která využívají umělou inteligenci a strojové učení k automatizaci opakujících se úkolů a procesů. Tím pomáhají snížit vytížení zaměstnanců, kteří se v důsledku toho mohou soustředit na hodnotnější práci.

 3. Real-time data: Balíček RISE with SAP poskytuje přehled o klíčových obchodních datech v reálném čase. To podnikům umožňuje činit informovanější rozhodnutí a rychleji přijímat příslušná opatření.

 4. Flexibilita a škálovatelnost: RISE with SAP poskytuje flexibilní a škálovatelnou platformu, která se dokáže přizpůsobit měnícím se obchodním potřebám. To podnikům umožňuje adekvátně inovovat a rychle reagovat na změny na trhu.

 5. Cloudové řešení: Obsah balíčku RISE with SAP je postaven na cloudové architektuře, která poskytuje vysokou úroveň škálovatelnosti, spolehlivosti a zabezpečení. Díky tomu, že infrastrukturu i zabezpečení řešení zajišťuje a spravuje společnost SAP, se podniky mohou plně soustředit na svou hlavní činnost.

Jaké služby a nástroje nabídka RISE with SAP zahrnuje?

RISE with SAP zahrnuje sadu integrovaných nástrojů a služeb na podporu komplexní digitální transformace. Ke klíčovým nástrojům a službám zahrnutým do RISE with SAP patří:

 1. SAP S/4HANA Cloud: Inteligentní, integrovaný systém plánování podnikových zdrojů (ERP), který podporuje podnikové procesy v oblasti financí, nákupu, prodeje, výroby a řízení dodavatelského řetězce. K dispozici jsou 2 cloudové edice: Private Cloud a Public Cloud (více o nich najdete zde).

 2. Platforma SAP Business Technology Platform: komplexní sada nástrojů a služeb pro vývoj, integraci a rozšiřování podnikových aplikací a procesů, včetně analytiky, umělé inteligence a strojového učení.

 3. SAP Business Network: Portfolio obchodních sítí včetně sítě SAP Ariba, cloudového řešení pro řízení nákupu a dodavatelského řetězce, které podnikům umožňuje efektivněji řídit procesy získávání zdrojů, uzavírání smluv a nákupu.

Kromě těchto nástrojů a služeb zahrnuje řešení RISE with SAP také cloudovou infrastrukturu a hosting, zabezpečení a dodržování předpisů a spravované služby pro průběžnou podporu a údržbu.

Jaký je rozdíl mezi variantami SAP S/4HANA Private Cloud a SAP S/4HANA Public Cloud?

Hlavním rozdílem mezi variantami SAP S/4HANA Private Cloud a SAP S/4HANA Public Cloud je model nasazení.

SAP S/4HANA Private Cloud je varianta nasazení, kdy je systém SAP S/4HANA hostován ve vyhrazeném prostředí privátního cloudu, a to buď přímo u zákazníka, nebo v datovém centru třetí strany. V tomto modelu nasazení má zákazník větší kontrolu nad infrastrukturou a může si řešení přizpůsobit svým specifickým potřebám.

Naproti tomu SAP S/4HANA Public Cloud je varianta nasazení softwaru jako služby (SaaS), kdy je systém SAP S/4HANA hostován ve veřejném cloudu SAP sdíleném s více zákazníky. V tomto modelu je řešení spravováno a udržováno společností SAP. Podniky přistupují k systému prostřednictvím webového prohlížeče.

Obecně platí, že SAP S/4HANA Private Cloud je vhodnější variantou pro zákazníky, kteří vyžadují větší přizpůsobení a kontrolu nad infrastrukturou.
SAP S/4HANA Public Cloud je vhodnější pro zákazníky, kteří preferují standardizovanější, škálovatelnější a nákladově efektivnější variantu nasazení.
Podrobnosti s vámi rádi probereme osobně.

Jaké náklady jsou spojené s využitím RISE with SAP?

Náklady spojené s využitím RISE with SAP se liší v závislosti na řadě faktorů, jako je velikost organizace, rozsah projektu, stávající infrastruktura a úroveň požadovaných úprav. Máte-li zájem o individuální odhad nákladů, kontaktujte nás. Rádi s vámi projdeme vaši situaci.

Chcete získat přibližnou kalkulaci? Napište nám

Proč MIBCON

Jsme přední poradenská společnost s týmem více než 170 odborníků specializující se na implementaci kompletního portfolia produktů SAP a dodávající již více než 20 let inovativní řešení společnostem na českém i mezinárodním trhu.

 • Máme více než 20 let zkušeností s implementacemi SAP ERP systémů a cloudových technologií
 • Patříme mezi nejvýznamnější partnery společnosti SAP v České republice a jsme držiteli statusu SAP Platinum Partner
 • Jsme jediným zástupcem z ČR a SR v prestižní alianci United VARs sdružující nejvýznamnější partnery SAP z celého světa

 • Jsme certifikovaný dodavatel pro plné spektrum produktů SAP a držitel osvědčení SAP Certified Partner Center of Expertise

 • O projekty závádění cloudových ERP systémů SAP u nás pečuje specializovaná divize odborných konzultantů

 • Disponujeme referencemi z předchozích úspěšně dokončených projektů

100+

KLIENTŮ

1000+

PROJEKTŮ

150+

ODBORNÍKŮ

20+

LET NA TRHU

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi nebo nám na sebe nechte kontakt. Rádi se vám ozveme zpět.

Zeptejte se nás. Vše vám vysvětlíme.