SAP Business Network

SAP Business Network

SAP Business Network je dynamická inteligentní síť pro B2B spolupráci. Umožňuje uživatelům snadno vytvářet konsolidovaná digitální propojení s dodavateli, dopravci a poskytovateli služeb.

Pomáhá podnikům zefektivnit sdílení dat uvnitř dodavatelských řetězců a optimalizovat organizaci postupů a procesů při B2B spolupráci.

Zdroj: SAP Ariba

Získejte přístup ke 3 klíčovým B2B sítím

SAP Business Network zahrnuje 3 existující SAP B2B sítě (SAP Ariba Network, SAP Logistics Business Network, SAP Asset Intelligence Network) s cílem poskytnout uživatelům co nejkomfortnější servis a zážitek v řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů.

SAP Ariba Network

Tato největší obchodní B2B síť na světě usnadňuje obchodní
transakce, posiluje vztahy mezi odběrateli a dodavateli a poskytuje kompletní přehled o toku dokumentů a strategickém a operativním procesu nákupu. Přináší elektronickou podporu nákupních procesů a elektronickou komunikaci mezi
zákazníky a dodavateli.

SAP Logistics Business Network

Tato otevřená logistická síť vám usnadní výměnu dokumentace s klíčovými obchodními partnery, řízení transakcí a získání transparentnosti v celém
hodnotovém řetězci. Členové sítě mohou sledovat nákupy, prodeje a dodávky zboží a podporovat odesílatele při jejich spolupráci s externími poskytovateli
logistických služeb. (Pouze pro Private Cloud)

SAP Asset Intelligence Network

Tato cloudová obchodní síť umožňuje propojit stroje, přístroje a další zařízení s podniky. Jejím cílem je shromažďovat data o těchto zařízeních v centrálním úložišti a vytvářet přehled o jejich využití a fungování. Členové sítě se mohou spojit s vlastníky jednotlivých zařízení, s výrobci, provozovateli nebo poskytovateli služeb a sdílet s nimi analýzy výkonnosti daných výrobků.

RISE with SAP zprostředkovává uživatelům výhody SAP Business Network v rámci speciálního balíčku SAP Business Network Starter Pack.

SAP Business Network Starter Pack

SAP Business Network Starter Pack vám v rámci RISE with SAP pomůže zprostředkovat pilotní spolupráci s vašimi klíčovými dodavateli uvnitř sítě SAP Ariba Network.

Prostřednictvím standardní integrace s vaším ERP systémem vám umožní s nimi jednoduše sdílet až 2000 nákupních objednávek nebo faktur.

Díky přímému a dynamickému digitálnímu propojení s vašimi B2B partnery

  • zrychlíte a zefektivníte proces výměny dokumentů a dat
  • podpoříte transparentnost, trackování a dohledatelnost dokumentace
  • zlepšíte adaptabilitu vašeho podniku na změny a nové podmínky

Chcete vědět o přínosech SAP Business Network více?
Kontaktujte nás.